LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
5부 쉬폰 블라우스(3color)
PRICE : 37,000
POINT :370
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   
5부 쉬폰 블라우스(3color)

살랑살랑 흩날리는 쉬폰 블라우스 소개해 드려요~

가벼운 쉬폰 소재와 진주 프릴 디테일로 더욱 

여리여리하고 여성스러운 연출을 도와줍니다. 

진주 단추로 아우터 형식의 오픈 클로징이 가능하며

5부 소매로 더욱 가볍고 시원하게 입으실 수 있으세요 :)   

44~66까지 추천해 드리는 free 사이즈이며,

컬러는 옐로, 민트, 블랙 3컬러 준비되어 있습니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US